#RunEveryDay

ULTRA a ženy

PB3_9447

 

K dispozici jsou omezené údaje o ženské účasti na ULTRA kvůli snížené účasti žen, možná menšímu zájmu o dobrovolnictví pro aplikovaný výzkum a možná kvůli vyloučení žen na (někdy chybném) základě, že menstruační fáze může zmást fyziologické výsledky.

Nicméně nedávný přehled zdůraznil několik klíčových aspektů fyziologie běžkyň, které vyžadují pečlivé zvážení v periodickém tréninkovém plánu ULTRA.

Pravděpodobně nejdůležitější dlouhodobá úvaha pro ženy v ULTRA se týká interakcí dostupnosti energie a koncentrací pohlavních hormonů. Primárním nutričním problémem u ULTRA je schopnost splnit denní kalorické požadavky. Relativní nedostatek energie může někdy nastat v důsledku vysokých tréninkových objemů anebo omezením příjmu energie ve stravě (úmyslné nebo neúmyslné); syndrom relativního energetického deficitu ve sportu se týká fyziologických poruch, které mohou nastat .

Ačkoli negativní účinky nízké energetické dostupnosti mohou ovlivnit jak běžce, tak běžkyně, jeho důsledky jsou rychlejší a hlubší u žen v důsledku následných interakcí s menstruační funkcí a zdravím kostí.

TUNDRALADY2301a

Zvláštní obavou je, že estrogen se pozitivně spojuje s hustotou kostních minerálů. Snížené hladiny estrogenu (např. u amenoreických sportovkyň) tedy mohou zvýšit riziko únavové zlomeniny. Dokonce i eumenoreické ženy mohou být náchylnější než muži k nepříznivým změnám stavu kostí po krátkodobé nízké dostupnosti energie. I když to pravděpodobně má důsledky pro trénink na dlouhé vzdálenosti, u žen ULTRA to ještě nebylo řádně zkoumáno. A konečně, protože vrcholný výkon v ULTRA se obecně vyskytuje u běžců ve středním věku (např. ve  ~ 44 letech při 24hodinovém běhu).

Běžkyně by měly mít na paměti možné nepříznivé změny ve zdravotním stavu kostí a zvýšené riziko osteoporózy, které se vyskytují. během menopauzy.  V souladu s tím data naznačují, že existují důležité rozdíly ve fyziologických funkcích mužů a žen.  

Nezohlednění těchto rozdílů v tréninkových plánech ULTRA specifických pro ženy může mít negativní dopad na dlouhověkost běžkyň.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů