#RunEveryDay

Maraton a poškození srdce: jsi opravdu připravený?

Důležité je začlenit adekvátní trénink do naší každodenní rutiny. Musíme si však být vědomi toho, že jakoukoliv fyzickou zátěž, v tomto případě běh, nemůžeme dělat bez "předpřípravy" respektive tréninku. Čím víc je zátěž intenzivnější, tím musí být příprava na ni odpovídající a adekvátní. Jinak bez této přípravy může být náš výkon velice nebezpečný, dokonce život ohrožující.


Podle španělské kardiologické společnosti zemře ve Španělsku na tzv. náhlou smrt přibližně 120 sportovců v průběhu jednoho roku. Kromě toho, nad rámec náhlé smrti, musíme mít na paměti, že neadekvátní fyzická zátěž, může způsobit poškození srdce, které nemusí skončit náhlou smrtí, ale změnou funkce a kardiovaskulární struktury.


Za účelem posouzení výskytu poškození srdce u vytrvalostních běžců, studie publikovaná v kanadském věstníku kardiologie vyhodnotila funkci a strukturu kardiovaskulární (echokardiografie), jakož i různé krevní parametry u jedinců s různou úrovní fyzické připravenosti před maratonem a po něm.

V této studii bylo zjištěno, že úroveň troponinu T (ukazatel poškození srdce) byla nepatrná u jedinců, kteří byli dostatečně trénováni a kteří měli lepší fyzické parametry (VO2max.) Snaha byla také obecně zjistit změny na strukturální úrovni (zvýšení objemu atrií a pravé komory) a funkční (snížení funkce obou komor). U všech běžců byla zjištěna snížená perfúze (prokrvení) myokardu a většina běžců (17 z 20 ) měla rozvinutý edém (otok) alespoň v jedné části srdce. Stejně jako v případě s úrovní troponinu T, bylo zjištěno větší zapojení funkce ejekční levé frakce, větší přítomnost segmentů způsobujících edém, a další snížení perfúze myokardu, především u těch běžců, kteří byli méně, nedostatečně trénováni.

U běžců s nedostatečnou trénovaností byl zjištěn velký pokles funkce srdce.


Tedy, výsledky této studie ukázaly důležitost řádné přípravy před takovým fyzickým výkonem jako je maraton. Vidíme v posledních několika letech (jak je vidět, tak se to týká v podstatě všech zemí, včetně České republiky a i Slovenska), že běžci příliš rychle, bez dostatečného tréninku, nastupují na startovní čáru delších a náročnějších běžeckých závodů, jako je například maraton. To se samozřejmě týká i ulra běhů a ironmana. Musíme být obzvláště opatrní při "výběru" našich sportovních met a cílů, jelikož bez adekvátní přípravy může být ohroženo naše zdraví, případně i život.

Zde je nutné zdůraznit, aby každý adept, třeba na maratonskou distanci, byl v průběhu svého tréninku pod řádným lékařským dohledem (zátěžový test, echokardiogram, atd.), aby bylo možno včas diagnostikovat možná onemocnění, která mohou být "odstartována" Vašim tréninkem. Dále i výživovou, nutriční kontrolu, aby se předešlo situacím (např. Hyponatrémie - cs.wikipedia.org/wiki/Hyponatremie ), která může zvýšit možnost kardiovaskulární příhody. A to vše pod dohledem trenéra - odborníka, který bude mít Váš trénink pod kontrolou a garantovat tak vhodnost tréninkových postupů.

V žádném případě nechci tímto článkem nikoho odrazovat od jeho běžeckých ambicí, ale spíš upozornit na možná zdravotní rizika.

(ze zahraničního zdroje)

 

hea