#RunEveryDay

Interakce objemu a intenzity tréninku

MW revive umist doubles-2431

 

Interakce objemu a intenzity tréninku

Ve výzkumných studiích se objevuje trend doporučování vysokých intenzit tréninku oproti tréninku s vysokým objemem. To je pravděpodobně důsledkem krátkodobé povahy těchto studií.  Vzhledem ke změnám, ke kterým dochází při vysoké intenzitě oproti nižší intenzitě není překvapivé, že trénink s vysokou intenzitou vykazuje větší přínosy než trénink s delší dobou trvání a nízkou intenzitou. To vedlo k závěru, že trénink s vysokou intenzitou je upřednostňován před vyšším objemem k dosažení stejných adaptací.  Je však otázkou, zda má tato preference opodstatnění.  Bylo zjištěno, že trénink elitních vytrvalců se skládá z přibližně 85 % tréninku prováděno při nízké až střední intenzitě. Dále je poukázáno na to, že trénink elitních vytrvalců pravděpodobněji  představuje optimální trénink, než jaký je demonstrován v laboratorním prostředí.

V kontrastu s výzkumnou teorií bylo prokázáno, že právě množství  méně intenzivního běhu ovlivnilo běžecký výkon v závodě na 10 km, nikoliv množství velmi intenzivního běhu (ovšem už není zmiňováno co je méně a velmi intenzivní běh). Zkušenosti elitních vytrvalců jsou také v rozporu s výzkumem, že optimální je trénink s vysokou intenzitou a nízkým objemem. Jak již bylo zdůrazněno, zdá se, že nejlepší běžci kombinují vyšší objem tréninku s některými tréninky vyšší intenzity (nic nového pod sluncem). I když vysoký objemu kilometrů s nízkou intenzitou tvoří velké procento tréninku, tak absolutní objem tréninku s relativně vysokou intenzitou stále dosahuje úrovně 36km a více týdně (stále se bavíme o tréninku vytrvalců).

Zároveň se poukazuje na dva klíčové poznatky:

Zaprvé, bez zázemí vysokého objemu tréninku může trénink vysoké intenzity udržet výkonnost, ale jen zřídkakdy ji zlepší .

Zadruhé, ačkoli adaptace tréninku s vysokou intenzitou a tréninku s vysokým objemem mohou být podobné, mohou probíhat dvěma různými cestami. 

Většina tréninkových studií pracujících s intenzitou tréninku přidává vysoce intenzivní běhy do tréninkového plánu sportovců, kteří doposud prováděli velký objem tréninku s nízkou intenzitou. Tato interakce, že tréninku vysoké intenzity musí předcházet trénink vysokého objemu, je v literatuře o distančním běhu zásadní.  

Pokud jde o první bod, trénink s vysokou intenzitou je přínosnější, když předchází to, co se ve vědecké literatuře označuje jako základ.

Ve jedné studii se pracovalo se dvěma skupinami, které prováděly  buď kontinuální trénink (běh), nebo intervalový trénink po dobu 12 týdnů. Na konci 12 týdnů se skupiny vyměnily, takže skupina s kontinuálním tréninkem nyní prováděla 12 týdnů intervalový trénink.

Bylo zjištěno, že u členů skupiny, která prováděla kontinuální a poté intervalový trénink došlo v průměru ke zlepšení VO2max o 7,4%, u členů skupiny, která prováděla trénink prvně intervalový a následně kontinuální  trénink, došlo v průměru ke zlepšení VO2max o 3,6%. 

Tato zjištění podporují myšlenku, že je třeba vytvořit základ mírné zátěže před intenzivním tréninkem, aby se dosáhlo maximálních přínosů.  To by také mohlo vysvětlovat, proč ve většině studií, které jednoduše nahrazují část nízké až středně vysoké zátěže vysoce intenzivním tréninkem, se výkonnost o tolik zlepšila. Tato interakce vlivu předchozího tréninku na trénink během studie by měla být brána v úvahu při hodnocení výsledků studie.

 

S použitím zahraničních studií