#RunEveryDay

Mají ženy s menším poprsím lepší výsledky v běhu na vytrvaleckých distancích??

bra (2)

 

Mají ženy s menším poprsím lepší výsledky v běhu na vytrvaleckých distancích??


V odborné literatuře je uváděno, že na výkon v maratonu má vliv řada fyziologických, biomechanických a tréninkových proměnných.

Pozornost byla věnována také vlivu antropometrických charakteristik. Avšak přestože počet účastníků velkých maratonů přesahuje 40 000 a přibližně třetinu těchto běžců tvoří ženy, neexistují žádné údaje o vlivu prsou na běžecký výkon.

Cílem průřezové studie bylo prozkoumat vliv hmotnosti prsou na cílový čas maratonu. Stošedesátosm z 321 oslovených maratonských běžkyň vyplnilo on-line dotazník zaměřený na maratonský výkon během Londýnského maratonu 2012. Účastnice byly rozděleny do kategorií s menší (<500g, 54%) nebo větší hmotností prsou (>500g, 46%). Regresní analýzou bylo zjištěno, že 24% variability maratonského výkonu lze vysvětlit indexem tělesné hmotnosti (BMI), ale hmotnost prsou model vylepšila a vysvětlila 28% variability výkonu. Model určil, že u žen s podprsenkou 32/34 nebo 36/38 odpovídá každé zvětšení velikosti košíčků poklesu výkonu o 4,6 min nebo 8,6 min, což odpovídá rozdílu 34,4 min mezi ženou s velikostí prsou 36A ve srovnání s 36DD.

Běžkyně s větším poprsím měly větší BMI, absolvovaly méně maratonů a měly pomalejší časy v cíli maratonu ve srovnání s běžkyněmi s menším poprsím.

V nejrychlejší čtvrtině účastnic doběhlo o 25 % méně žen s větším poprsím.  Tyto výsledky jasně naznačují, že rozdíly v hmotnosti prsou jsou pro sportovkyně důležitým faktorem a měly by být zohledněny v budoucím výzkumu v této oblasti.

177386

Pozn. s použitím zahraničních materiálů