#RunEveryDay

NÁHLÁ SMRT U SPORTOVCŮ

hea

 

Každé úmrtí mladého člověka je velkou tragédií. Náhlé úmrtí sportovce během vrcholového sportovního výkonu, často za přítomnosti diváků a medií, je přímo katastrofou.
 
Proč umírají náhle neočekávaně mladí naprosto „zdraví“ trénovaní jednici bez jakéhokoliv varování? Statistiky uvádějí výskyt náhlých úmrtí u vrcholových sportovců u 1:180 000. Na druhé straně v normální populaci je výskyt náhlých úmrtí při sportu od 1:3600 do 1:18000.
Mezi nejčastější příčiny náhlých úmrtí při sportu ve věku < 35 let patří:
 
1. Hypertrofická kardiomyopathie 36%
2. Vrozené abnormity koronárních cév 19%
3. Zbytnění (hypertrofie) levé komory srdeční 10%
4. Ruptura aorty (Marfanův syndrom) 5%
5. Arytmie 5%
6. Zúžení (stenosa) aortální chlopně 4%
7. Zánět srdečního svalu 3%
8. Dilatační kardiomyopathie 3%
9. Arytmogenní dysplazie pravé komory 3%
10. Prolaps mitrální chlopně 2%
11. Ostatní 10%
 
Nejčastější příčinou náhlého úmrtí ve vyšším věku (nad 40 let) je ischemické choroba srdeční. Problém s náhlým úmrtím vystihuje jeho název: náhlé, neočekávané, obvykle bez předcházejících varovných příznaků u jinak zdravého jedince. Lze této tragédii nějak předcházet?
Cesta je jednoduchá: prostý skrínik provedený specialistou - sportovním lékařem. V této fázi se zaměřujeme:
 
1) Anamnestické údaje: výskyt náhlého úmrtí v rodině ve věku pod 50 let
2) Výskyt klinických příznaků u sportovce: nepravidelný puls, bušení u srdce, neobvyklá dušnost při námaze, bolest na prsou při námaze, stav bezvědomí v souvislosti s námahou (stačí i náznaky mdloby), nevysvětlitelná ztráta fyzické kondice
3) Abnormní nálezy při klinickém vyšetření: vysoký krevní tlak, arytmie, poslechový nález šelestu na srdci apod.
4) Nálezy při funkčním vyšetření: jedná se o abnormity při klidovém či zátěžovém EKG vyšetření.
 
Protože nejčastější příčinou náhlé smrti je onemocnění kardiovaskulárního systému, v druhé fázi je nutná spolupráce s kardiologem. Podrobné kardiologické vyšetření umožní vyloučit nebo potvrdit podezření ze skríniku zahájit léčbu.
Diagnosa srdečního onemocnění ještě neznamená sportovní diskvalifikaci. Správná kardiologická léčba, mnohdy se opírající o chirurgické řešení vady, implantaci kardiovertrů či stimulátorů apod., může umožnit další sport včetně vrcholového. Na druhé straně existují diagnosy, které pacienta definitivně vylučují ze sportovních soutěží a diskriminují jej i profesně.
 
Co říci závěrem:
1) Každý, kdo pravidelně sportuje (amatér či profesionál) by měl pravidelně absolvovat prohlídky u licencovaného sportovního či tělovýchovného lékaře.
2) Každý, kdo pravidelně sportujete a máte pozitivní rodinnou anamnézu nebo objeví-li se u vás příznaky, které jsme uvedli, nepodceňujte je a vyhledejte lékaře.
3) Každý, kdo se rozhodne změnit životní styl a žít zdravě ve věku po čtyřicítce, nechť absolvuje preventivní vyšetření, jehož součástí je i zátěžový test.