#RunEveryDay

Burzitida u sportovců

burs

 

Burzitida u sportovců
Burza je malý, tekutinou naplněný váček, který se nachází mezi třecími plochami svalů, šlach a kloubů. Zvlhčuje tyto třecí plochy a napomáhá volnému a lehkému pohybu kloubů. Pokud se burza zanítí, vzniká onemocnění nazývané burzitida. V takovém případě je pohyb kloubu nebo tlak na kloub bolestivý. V lidském těle se nachází více než 150 burz.
Příčiny vzniku burzitidy
Akutní nebo chronický zánět burzy, se vyskytuje u sportovců nejčastěji jako důsledek úrazu, nebo mikrotraumatizace z náhlého, nadměrného, či dlouhodobě nepřiměřeného přetěžování. Méně často může být projevem revmatického, případně jiného specifického onemocnění. Nejčastěji bývají postižené bursa subacromialis (rameno), bursa praepatellaris, bursa penis anserini, bursa m. gastrocnemii (koleno), bursa olecrani (loket).
Diagnóza burzitidy
Diagnóza se zakládá na nálezu místního otoku, pohmatové bolestivosti, fluktuace a funkční bolestivosti v příslušné oblasti pohybového aparátu.
Léčba burzitidy
Konzervativní terapie zahrnuje relativní odlehčení, místní i celkové podávání antiflogistických léků, kryoterapii a aplikaci protizánětlivé fyzioterapie. V případě neúspěšnosti se doporučuje lokální podání kortikosteroidu, případně protizánětlivá RTG terapie.
Chirurgická léčba přichází do úvahy při hygromech a recidivujících burzitidách. Vzhledem na riziko infekce a vysoký počet recidiv, se odstraňuje chirurgicky zejména bursa olecrani. Pokud se neodstraní vyvolávající příčina, kterou je relativní přetěžování, prognóza je nejistá.
Prevence před vznikem burzitidy
Vzniku burzitidy se dá v mnoha případech předcházet. Především je potřeba svaly zahřát před fyzickým výkonem, například využitím strečinku, který sval uvolní a přehřeje. Doporučuje se používání vhodné obuvi, ochranných pomůcek na klouby, omezení jednostranné zátěže, pravidelné přestávky při opakovaných namáhavých pohybech a obecné posilování svalů.