#RunEveryDay

Rychlost běhu zvyšuje zátěž plantární fascie více než procento tělesné hmotnosti na běžeckém pásu AlterG®(studie)

ag

Běžecké pásy AlterG® umožňují běh různou rychlostí i při snížené tělesné hmotnosti (BW) a používají se při rehabilitaci ke snížení nárazové zátěže.

Cílem studie bylo kvantifikovat zátěž plantární fascie, kterou sportovec během rehabilitace nese.

Dvacet trénovaných účastníků mužského pohlaví běželo na běžeckém pásu AlterG® za 36 podmínek: všechny kombinace indikované BW (50-100%) spárované s různými rychlostmi chůze a běhu (v rozmezí 6-16 km/hod.) v náhodném pořadí.

Maximální zátěž plantární fascie - maximální síla působící v botě (Fmax) byla zaznamenána pomocí systému Pedar-X.

Fmax byla nejnižší u rychlosti 6 km/hod. při 50% indikované hmotnosti a činila 1,02 ± 0,21BW a dosáhla maxima 2,31 ± 0,22BW u rychlosti 16 km/hod. při 100 % indikované hmotnosti.

Větší nárůst Fmax byl zaznamenán při zvyšování rychlosti běhu při zachování konstantního procenta BW než v opačném případě (nárůst o 0,74 - 0,91BW oproti 0,19 - 0,31BW).

Ukázalo se, že zvyšování rychlosti běhu spíše než zvyšování indikovaných procent BW mělo nejsilnější vliv na velikost Fmax ve všech zkoumaných rozmezích rychlostí a indikovaných procent BW.