#RunEveryDay

Vliv systému slovní a vizuální zpětné vazby na techniku běhu, vnímanou námahu a ekonomiku běhu u začínajících běžkyň

race_day

Cílem studie bylo zjistit účinky systému slovní a vizuální zpětné vazby na techniku běhu, hodnocení vnímané námahy (RPE) a ekonomiku běhu.

Dvaadvacet začínajících běžkyň bylo náhodně rozděleno do experimentální (11) a kontrolní (11) skupiny.

Běžkyně experimentální skupiny dostávaly slovní a vizuální zpětnou vazbu týkající se techniky běhu před každým tréninkovým během a v průběhu něj. Trénink zahrnoval patnáct 20minutových běhů na běžeckém pásu v průběhu 5 týdnů. Pozn. tato zpětná vazba aby měla smysl, tak musí být od odborníka na danou támatiku.

Běžkyně kontrolní skupiny dodržovala stejnou tréninkovou rutinu, ale nedostávaly zpětnou vazbu týkající se techniky běhu.

Ke sběru biomechanických dat byla použita vysokorychlostní záznamová zařízení. Ke sběru dat týkajících se ekonomiky běhu a vnímané námahy byl použit submaximální test spotřeby kyslíku a Borgova stupnice RPE.

Statistická analýza pomocí ANCOVA odhalila, že navržený systém zpětné vazby měl významný vliv na techniku běhu experimentální skupiny tím, že ovlivnil následující požadované změny oproti kontrolní skupině: větší relativní délku kroku, kratší dobu kontaktu s podložkou, větší dorziflexi kotníku při opoře a větší flexi kolene při opoře i bez opory.

Mezi skupinami nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v submaximální VO2 nebo RPE.

Výsledky studie naznačují, že slovní a vizuální zpětná vazba jsou účinnými prostředky k vyvolání modifikace běžeckého stylu u začínajících běžkyň. Ovšem za předpokladu, že tato zpětná vazba je od odborníka!!

Souvislost mezi modifikací běžeckého stylu a zlepšením ekonomiky běhu a vnímané námahy zůstává nejasná.

12310698_911555348914181_1880365599091099376_n

Pozn. s použitím zahraničních materiálů