#RunEveryDay

Cvik na posílení lýtek

lýtka

Tento cvik můžeme provádět buď oboustranně (oběma nohama zároveň - začátečníci) a nebo, a to je lepší, jednostranně. Při jednostranném provádění cviku totiž cíleně posilujeme všechny svaly nohou (slabší) díky snaze o dosažení rovnováhy při daném cviku.  Tento cvik vyžaduje stabilitu, proto se zapojují  i svaly břicha, dolní části zad a kyčlí. Řádně prováděný cvik rozvíjí nejen sílu, ale i dostatečným počtem opakování i svalovou vytrvalost.

Cvik provádějte tak dlouho, až budete cítit menší pálení v lýtkových svalech (ovšem i to je individuální dle tolerance na zátěž). Pro začátek budou stačit tři sady (po kolika záleží na Vás). Náročnost můžete upravit nejen počtem opakování, ale i úpravou hmotnosti činek (místo činek může být použita i zátěžová vesta, atd.)

Postup provedení

1. Postavte se na plošinu tak, aby jste na ní stáli jednou třetinou chodidla; střední část a pata by měly být mimo plošinu. Druhá noha by měla být pod úhlem 90° ohnuta v koleni.
V každé ruce držte činku s rukama nataženýma dolů podél boků (i když nebudou použity činky).

2. Udržujte správné držení těla stabilizované břišními svaly. Výpon provádějte pomocí plantární flexe. Nevybočujte , ale ani nevbočujte koleno. Noha by měla být rovná, ale spíš mírně ohnuta (cca 5°).

3. Spusťte nohu (pomocí dorziflexe) zpět do výchozí polohy.

To samozřejmě opakujte i druhou nohou.

Vlastní počet opakování a počet sérií viz výše.

Zapojené svaly

Primární: Gastrocnemius, soleus
Sekundární: Tibialis anterior, peroneus brevis, flexor digitorum longus
Zapojená měkká tkáň

Primární: Achillova šlacha