#RunEveryDay

Podmínky ochrany osobních údajů

V rámci záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost se držím příslušných státních i evropských nařízení o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty mého zpracování osobních údajů viz níže.

1. Jaké osobní údaje uchovávám?

Uchovávám ty informace, které jsem od Vás se souhlasem získal, například, když jste se zaregistrovali do e-shopu či do "Běžecké rubriky", zúčastnili soutěží, když jste si objednali zasílání novinek prostřednictvím e-mailových zpráv nebo když mě kontaktujete. Nejčastěji se jedná o Vaše jméno, adresu, e- mailovou adresu, telefon a kontaktní adresu. V okamžiku, kdy mě poprvé kontaktujete, vytvořím si ve své databázi Váš profil. Jakékoliv další informace, které mně později předáte, se v něm rovněž ukládají.

2. K čemu tyto údaje užívám?

Tyto údaje užívám pro účely trhu i pro marketingové účely, tj. individuální tvorbu a zasílání vybraných informací poštou, e-mailem nebo prostřednictvím textových zpráv, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních i informativních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, dle zákona č. 480/2004 Sb.

3. Jak dlouho se osobní údaje archivují?

V podstatě ukládám veškeré informace, které mně zašlete po tak dlouhou dobu, co máte zájem o zasílání reklamních informací, zpráv informačního charakteru či upozornění. Nejčastěji jsou osobní údaje zpracovávány na dobu do odvolání Vašeho souhlasu nebo přímo na konkrétní časový úsek, který je uveden v textu souhlasu. Pokud si již více nepřejete, abych využíval Vaše údaje, samozřejmě okamžitě splním tento Váš požadavek (viz. část 5).

4. Můžete zjistit, jaké údaje o Vás vedu?

Ano. Můžete kdykoliv získat informace o údajích, které si o Vaší osobě eviduji dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů.V tomto případě mě kontaktujte na info@babos-sports.cz

5. Můžete zažádat o vymazání údajů evidovaných o Vaší osobě?

Ano. Samozřejmě máte kdykoliv možnost zažádat o částečné nebo úplné vymazání Vašich údajů, sdělením na e-mail: info@babos-sports.cz a Vaše přání bude bez prodlení a okamžitě splněno. V určitých případech, kdy tak vyžaduje zákon, budou Vaše osobní údaje uchovány a soubor bude zablokován, nikoli vymazán. Dále můžete kdykoli požádat o blokování, opravu či doplnění Vašich osobních údajů. Stejně tak máte i další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

6. Předávám Vaše osobní údaje třetím stranám?

Ne, Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho předchozího informování nepředávám žádným třetím stranám k dalšímu využití, zejména Vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány.  Pokud pověřím jiné společnosti – tzv. zpracovatele (zařízení na zpracování dat) dokončením našich úkolů (např. zasíláním informací), přepravce objednaného zboží, pak samozřejmě po těchto společnostech rovněž vyžaduji ochranu Vašich údajů a takové společnosti mají povolení užívat Vaše údaje pouze a výhradně k zadaným účelům. I u takových společností vyžaduji, aby zacházely s údaji v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat a s příslušnou legislativou.

7. Bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak já dodržuji i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů.