#RunEveryDay

Ruptury šlach při sportu

Primární příčinou ruptury šlachy během sportovního výkonu jsou obyčejně degenerativní změny její struktury,které výrazným způsobem redukují toleranci zatížení. Po 20 - 30 letech života se na této snížené toleranci zatížení podílí zhoršení prokrvení šlachy. Spolupůsobícími činiteli jsou celkové onemocnění, poruchy metabolizmu, podchlazení a ložisková infekce. Samozřejmě, přetrhnout se může i intaktní šlacha, když její mechanické zatížení překročí hranici její tolerance. Vyvolávajícími mechanizmy jsou maximální napnutí svalu při odrazu, náhlé prudké zabrzdění pohybu, pasivní přepětí pracujícího svalu při současném napnutí antagonistů, nebo přímé tupé poranění maximálně napnuté šlachy. V zásadě je možné rozlišit čisté odtrhnutí šlachy v místě úponu,, anebo úplné či neúplné roztržení šlachy v jejím průběhu.
Čisté odtržení šlachy, na rozdíl od abrupčních zlomenin, je ve sportu poměrně vzácné. Morfologickým podkladem bývají zánětlivé degenerativní změny v místě úponu. Obyčejně jsou postiženy šlachy natahovačů prstů ruky. Vzácněji jde o šlachu nadlopatkového svalu, dlouhé hlavy dvouhlavého svalu paže, trojhlavého svalu paže, odtržení šlachy čtyřhlavého svalu stehna na horním pólu pately, nebo Achillovy šlachy na patním hrbolu. Klinický obraz charakterizuje prudká bolest, výpadek funkce a deformace normální kontury, často s hmatným přerušením průběhu šlachy a zřetelný bývá hematom. Léčba je vždy chirurgická, nejpozději do 3 dnů.
Kompletní i nekompletní ruptury šlach v souvislosti se sportovní činností jsou na horní končetině vzácné. Pokud se vyskytnou, obvykle je o šlachu nadlopatkového svalu, dvouhlavého nebo trojhlavého svalu paže. Na dolní končetině to bývají šlachy dvojhlavého svalu stehna,čtyřhlavého svalu stehna nebo patelární vaz. Ostatní lokality jsou raritní, ale pro sport je typická ruptura Achillovy šlachy.
Ruptura Achillovy šlachy nejčastějí postihuje lyžaře (44%), fotbalisty (21%) a atlety (18%). Predispozicí jsou degenerativní změny šlachy po opakovaných zánětech v okolí šlachy. Typická lokalizace je 2-6 cm proximálně od patního hrbolu . Jako “tenis leg” - tenisová noha, se označuje ruptura na přechodu svalového bříška a šlachy. Distálnější lokalizace bývá spojená s abrupcí patní kosti. Ruptura může být kompletní nebo částečná. Mohou vznikat i intramurální ruptury různého rozsahu. Diagnóza je založena na typické anamnéze. Postižený udává jakoby bolestivý úder do lýtka s okamžitým znemožněním funkce, někdy i typický zvuk roztržení. Objektivně je hmatatelná příčná šterbina při dorzální flexi nohy, kterou nejdříve vyplní hematom a otok, intenzivní palpační bolest, negativní hmat dle Thompsona - při intaktní šlaše silné stlačení lýtka vyvolá plantární flexi nohy postižené končetiny. Diagnóza kompletní nebo inkompletní ruptury Achillovy šlachy je absolutní indikací pro operaci. Operační zákrok se má uskutečnit co nejdříve, nejlépe v prvních 24 hodinách.