#RunEveryDay

Vliv hmotnosti obuvi na zatížení lýtkového svalu

roma

 

V rámci studie se zkoumal vliv běžecké obuvi různých hmotností na zatížení  jednotlivých lýtkových svalů v průběhu běžeckého cyklu.

Dvacet mužů běželo na silové plošině s obuví o čtyřech různých hmotnostech (175g, 255g, 335g a 415g).

Studie hodnotila svalové síly dolních končetin běžců při čtyřech hmotnostech obuvi pomocí systému muskuloskeletálního modelování. Systém generuje rovnice rovnosti a nerovnosti omezení pro simulaci svalových sil. Na základě těchto svalových sil bylo určeno jednotlivé zatížení v každém lýtku. Data byla porovnána pomocí jednosměrné analýzy ANOVA s opakovaným měřením.

Výsledky odhalily významné rozdíly v zatěžování svalu gastrocnemius lateralis.

gastr

Post hoc srovnání ukázala, že běh v obuvi, respektive během brzdné fáze, s hmotností 175g vedl k většímu zatížení gastrocnemius lateralis než běh v obuvi s hmotností 415g.

Používání lehké obuvi při běhu tedy může podporovat únavu svalu gastrocnemius během brzdné fáze.

Výsledky aktivace lýtkového svalu mohou naznačovat, že při přechodu z těžké obuvi na lehkou je vhodné adaptační období.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů