#RunEveryDay

Laktátový profil - Co je laktát?

MW sundown doubles-8788

 

Laktátový profil

 

Co je laktát?

 

Laktát je dvousložkový produkt, který je v těle neustále produkován při normálním metabolismu a zátěži. Koncentrace se nezvyšuje, dokud rychlost produkce laktátu nepřekročí rychlost odstraňování laktátu, která je řízena řadou faktorů. Koncentrace laktátu v krvi je obvykle 1–2 mmol/l v klidu, ale při intenzivní zátěži může stoupnout na více než 20 mmol/l. Hladina laktátu v krvi v zásadě slouží jako nepřímý ukazatel biochemických událostí, jako je únava svalu při zátěži.  

 

Jak a proč se hodnotí hladina laktátu?

 

Hladina laktátu se hodnotí z několika různých důvodů, jako je stanovení udržitelných prahových, špičkových, tolerančních hodnot. Důvod hodnocení je relativní k požadovanému výsledku výkonu a hladiny laktátu, často souvisejí s rychlostí, výkonem nebo srdeční frekvencí. Udržitelné prahové hodnoty jsou nejběžnějším výsledkem hodnocení a používají je především vytrvalostní sportovci. Aby bylo možné stanovit udržitelné hladiny laktátu, subjekty provádějí zátěž s přírůstkovým zatížením po dobu 12 až 15 minut, přičemž se jim krev odebírá z prstu nebo ušního boltce. Obvykle se používá stacionární kolo nebo běžecký pás. Test začíná lehkým, mírným zatížením, které se udržuje po dobu 3–5 minut. Zátěž se postupně zvyšuje každých 3–5 minut, dokud nedosáhne prvního testovacího stupně, kdy hladina laktátu dosáhne hodnoty 4 mmol/l krve. Toho se dosáhne zvýšením cyklistického odporu nebo rychlosti a nebo sklonu běžeckého pásu. Hladina laktátu, srdeční frekvence, rychlost a nebo watty se měří na laktátovém prahu a maximální zátěži. Nejvýznamnější hodnotou získanou z tohoto hodnocení je hodnota Onset of Blood Lactate Accumulation (OBLA). OBLA je bod, ve kterém se laktát začne hromadit v krvi zrychleným tempem. To je bod, ve kterém tělo dokáže vydržet určité úsilí v průměru 20–60 minut a může být dobrým vodítkem k jeho výkonnostním schopnostem. V tomto okamžiku se také vypočítává tepová frekvence, rychlost a nebo watty a z těchto dat lze odvodit tréninkové parametry.

 

Jak jsou dosažené výsledky začleněny do tréninku? (to je hlavní důvod proč se vlastně u sportovců tento test provádí)

 

Hodnoty laktátu nelze použít v každodenním tréninku (u většiny běžců), ale jako měřítko pokroku lze použít hodnoty "následného" laktátu. Protože se však srdeční frekvence, rychlost a nebo výkon obvykle měří během laktátového testu, lze tyto tréninkové parametry poté aplikovat na každodenní trénink. Lze také testovat a porovnávat s následnými testy další informace, jako jsou úrovně vytrvalosti (hodnoty laktátu při daném srdečním tepu nebo výkonu). Jedním z lepších způsobů, jak začlenit tyto informace do tréninku, je použít data OBLA ke stanovení parametrů v rámci tréninku. Jakmile jsou stanoveny, mohou být tyto hodnoty periodicky přehodnocovány, aby se určilo zlepšení v této oblasti s následným laboratorním přehodnocením používaným ke stanovení nových tréninkových parametrů, tzn. aktualizovat jak hodnoty tak trénink, aby byl co možná nejefektivnější. Ano, bez aktualizace to nedává smysl.

 

Pozn. s použitím zahraničních studií a osobních zkušeností.

 

Běžecké ponožky Hilly, které vám vaše hodnoty laktátu neovlivní, ale běh vám jistě zpříjemní

Hilly New Trail X-Static